تهران - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 31°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 18°C

حداکثر دما: 29°C

اراک - ایران

صاف

دمای فعلی: 23°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 12°C

حداکثر دما: 27°C

ارومیه - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 22°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

scattered thunderstorms

حداقل دما: 11°C

حداکثر دما: 21°C

اصفهان - ایران

صاف

دمای فعلی: 31°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 12°C

حداکثر دما: 29°C

اهواز - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 38°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 26°C

حداکثر دما: 41°C

بجنورد - ایران

صاف

دمای فعلی: 26°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

رگبار

حداقل دما: 10°C

حداکثر دما: 19°C

بندر عباس - ایران

مه خفیف

دمای فعلی: 35°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 27°C

حداکثر دما: 34°C

بیرجند - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 34°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 14°C

حداکثر دما: 35°C

تبریز - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 23°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

توفان همراه با رعد و برق

حداقل دما: 11°C

حداکثر دما: 19°C

زاهدان - ایران

صاف

دمای فعلی: 35°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 15°C

حداکثر دما: 34°C

زنجان - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 26°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

رگبار

حداقل دما: 8°C

حداکثر دما: 17°C

شیراز - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 32°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 13°C

حداکثر دما: 32°C

کرمان - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 33°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 14°C

حداکثر دما: 33°C

کرمانشاه - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 31°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

scattered thunderstorms

حداقل دما: 12°C

حداکثر دما: 29°C

گرگان - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 26°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

scattered thunderstorms

حداقل دما: 14°C

حداکثر دما: 24°C

مشهد - ایران

صاف

دمای فعلی: 26°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

وزش باد

حداقل دما: 12°C

حداکثر دما: 25°C

یزد - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 34°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 18°C

حداکثر دما: 34°C