تهران - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 12°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 6°C

حداکثر دما: 14°C

اراک - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 9°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

کاملاً ابری

حداقل دما: -3°C

حداکثر دما: 10°C

ارومیه - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 6°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

scattered thunderstorms

حداقل دما: 1°C

حداکثر دما: 11°C

اصفهان - ایران

صاف

دمای فعلی: 11°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: -3°C

حداکثر دما: 14°C

اهواز - ایران

صاف

دمای فعلی: 20°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 12°C

حداکثر دما: 26°C

بجنورد - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 8°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

رگبار

حداقل دما: 2°C

حداکثر دما: 10°C

بندر عباس - ایران

dust

دمای فعلی: 22°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 16°C

حداکثر دما: 28°C

بیرجند - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 8°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 2°C

حداکثر دما: 14°C

تبریز - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 4°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 1°C

حداکثر دما: 10°C

زاهدان - ایران

صاف

دمای فعلی: 14°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 6°C

حداکثر دما: 20°C

زنجان - ایران

رگبار

دمای فعلی: 3°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

رگبار

حداقل دما: -3°C

حداکثر دما: 9°C

شیراز - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 14°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 2°C

حداکثر دما: 17°C

کرمان - ایران

صاف

دمای فعلی: 10°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 2°C

حداکثر دما: 17°C

کرمانشاه - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 8°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

رگبار

حداقل دما: 0°C

حداکثر دما: 12°C

گرگان - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 12°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

رگبار

حداقل دما: 4°C

حداکثر دما: 13°C

مشهد - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 7°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

رگبار

حداقل دما: 4°C

حداکثر دما: 12°C

یزد - ایران

صاف

دمای فعلی: 15°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 6°C

حداکثر دما: 18°C